עולם התחפושות של שושי זוהר

קפלר שומר היקום-אדמה

קפלר שומר היקום-אדמה

קפלר שומר היקום-אדמה

הקפלר
בעל אמנויות לחימה מיוחדות
השומר על היקום
ומייצג את כוחות הלחימה הטובים
והמיוחדים על פני האדמה.

ניתן להשיג במידות:

S
M
L