שרביט הלו קיטי

שרביט הלו קיטי

שרביט הלו קיטי

שרביט הלו קיטי

שרביט הלו קיטי

ניתן להשיג במידות: