הלו קיטי כובכ בלבן

הלו קיטי כובכ בלבן

הלו קיטי כובכ בלבן

הלו קיטי כובכ בלבן

הלו קיטי כובכ בלבן

ניתן להשיג במידות: