מפחידים

גמד מפחיד בזהב

גמד מפחיד בזהב

גמד מפחיד בזהב

תחפושת גמד מפחיד בזהב

ניתן להשיג במידות:

OS