תחפושות כוחות ביטחון, הצלה, חילוץ ואסטרונאוטים

חיילים

חיילים

חיילים

ניתן להשיג במידות:

4
6
8
10
12