עולם התחפושות של שושי זוהר

טווסית

טווסית

טווסית

ניתן להשיג במידות:

6
8
10
12