תחפושת כוח פי.ג'יי

כוח פי.ג'יי -אדום

כוח פי.ג'יי -אדום

כוח פי.ג'יי -אדום

ינשופונת

ניתן להשיג במידות:

3
4
6