תחפושות כוחות ביטחון, הצלה, חילוץ ואסטרונאוטים

משטרת ישראל

משטרת ישראל

משטרת ישראל

ניתן להשיג במידות:

4
6
8
10
12