תחפושת סמי הכבאי

סמי הכבאי מודפס

סמי הכבאי מודפס

סמי הכבאי מודפס

תחפושת סמי הכבאי מודפס

ניתן להשיג במידות:

3
4
6