תחפושות נסיכות דיסני

רפונזל מהודרת

רפונזל מהודרת

רפונזל מהודרת

תחפושת רפונזל

ניתן להשיג במידות:

4
6
8
10