תחפושת הלו קיטי

תחפושת הלו קיטי בורוד

תחפושת הלו קיטי בורוד

תחפושת הלו קיטי בורוד

חדש מבית שושי זוהר 2015!

ניתן להשיג במידות:

4
6
8
10