• כיפה אדומה
  • פיראטית
  • דורותי
  • מיני מאוס
  • מיני מאוס
  • מליפיסנט
  • עליסה בארץ הפלאות
  • אשת הפח ילדות
  • מארי פופינס