• אדם
 • חווה
 • שומר היער
 • שומרת היער
 • מלכת ויקינג
 • אבירת הממלכה
 • אביר אצילי
 • לוחם הדרקונים
 • צ'יף
 • איש הגולגלות
 • אשת הגולגלות
 • סטימפאנק (גבר)
 • סטימפאנק (אישה)
 • נהג מרוצים
 • איש הפח
 • אשת הפח
 • רב חובל
 • רב חובל
 • שומר הממלכה