• אדם
  • חווה
  • שומר היער
  • שומרת היער
  • סטימפאנק (גבר)
  • סטימפאנק (אישה)
  • איש הפח
  • אשת הפח
  • שומר הממלכה