• לוחם
 • לוחם יס"מ
 • לוחם
 • לוחם ימ"מ
 • לוחם
 • לוחם
 • טייס קרב
 • טייס קרב
 • חייל גולני
 • סיירת מטכ"ל
 • אריות הים
 • צנחנים
 • הצנחנים
 • לוחם שייטת
 • טייסת קרב
 • טייסת קרב
 • טייס קרב
 • חיילת צבאית
 • יס"מ
 • חיילת