אבירת הממלכה - אדום
  • מלכת ויקינג
  • אביר אצילי
  • לוחם
  • מלכת ויקינג