מלכת ויקינג שחורה מבריקה
  • אבירת הממלכה
  • אביר אצילי
  • לוחם
  • אבירת הממלכה