קברניט - תחפושת כחולה
  • חיל הים
  • מלח
  • חיילת
  • חיל הים
  • חיל הים