רב חובל - תחפושת לבנה
  • חיל הים
  • מלח
  • חיילת
  • חיל הים
  • חיל הים