תחפושת שלד - שמלה
  • היט
  • פרדי קרוגר
  • ג'וקר
  • ג'וקר
  • היט