תחפושות סוכריות

תחפושת נערת הבלונים

תחפושת נערת הבלונים

תחפושת נערת הבלונים

נערת הבלונים הצבעונית והשמחה

ניתן להשיג במידות:

6
8
10