תחפושות צבי הנינג'ה

תחפושת צב נינג'ה מודפס

תחפושת צב נינג'ה מודפס

תחפושת צב נינג'ה מודפס

תחפושת צב נינג'ה מודפס

ניתן להשיג במידות:

4
6
8