Blue-Knight+Blue-Duchess

Blue-Knight+Blue-Duchess

Blue-Knight+Blue-Duchess

ניתן להשיג במידות: