LOL

LOL – שוגר

LOL – שוגר

LOL – שוגר

ניתן להשיג במידות:

6
8
10
12